FEATURED

Kończycie szkołę podstawową i idziecie do szkoły średniej – wtedy nasłuchujecie się, że prawdziwa nauka dopiero przed Wami. Później kończycie szkołę średnią i idziecie na studia – i ponownie tego słuchacie. Później